De kloppende binnenstad

11/02/2014 - Het college van B&W biedt de notitie ‘De kloppende binnenstad’ ter consultatie aan de gemeenteraad. De notitie gaat over trends en ontwikkelingen, bedreigingen en kansen waar de binnenstad van Woerden mee te maken heeft. Ook bevat de notitie een eerste aanzet tot een actieplan. Doel van het college is, samen met partners, te zorgen voor een aantrekkelijke levendige binnenstad waar het goed vertoeven is. De consultatie moet leiden tot keuzes die vervolgens een financiële vertaling krijgen.

Ontwikkelingen en trends maken het noodzakelijk dat er met urgentie ingegrepen moet worden om de binnenstad levendig te houden. Zo is een landelijke ontwikkeling de verandering van het koopgedrag van de consument. Toename van de verkoop via internet zorgt bij veel winkeliers voor omzet- en winstdaling.

Lokale ontwikkelingen
Naast de economische landelijke trends zijn lokale ruimtelijke ontwikkelingen ook van invloed op de binnenstad. Het bouwen van woningen, zoals bijvoorbeeld op het Defensie-eiland en aan het Plantsoen, betekent meer inwoners en consumenten. Door de komst van de Mandelabrug naar het Defensie-eiland wordt de binnenstad op een andere wijze benaderd door voetgangers en fietsers. Dit heeft grote invloed op de invulling van de binnenstad. Ook de komst van het Stadshotel in het Arsenaal en de inzet van Woerden Marketing om bezoekers naar Woerden te trekken, zijn van invloed op de binnenstad.

Partijen
De afgelopen jaren hebben onderzoeken plaats gevonden en zijn er vele gesprekken en bijeenkomsten geweest met partners over de ambities van de binnenstad en de visie voor de toekomst. Stadshart Woerden, Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden, Cultuurondernemers, het Rijngrachtcomité en Woerden Marketing zijn betrokken partijen bij wie de Woerdense binnenstad na aan het hart ligt. In 2014 krijgt het ingezette traject vervolg. Gezamenlijk Bob Duindam, wethouder economische zaken en binnenstad: “Alleen door gezamenlijk op te trekken kunnen we de uitdagingen waar de binnenstad voor staat aan. De landelijke en lokale ontwikkelingen vragen om actie. De ontwikkelingen elkaar snel en steeds sneller op. Het is van belang dat we met elkaar in gesprek blijven en samen komen tot een kloppende binnenstad die aantrekkelijk is voor inwoners en bezoekers om te wonen, werken en vertoeven. Het gaat dan om het geheel, er is niet een enkele maatregel die de stad aantrekkelijk houdt.”

Actieplan
In de notitie ‘De kloppende binnenstad’ is een actieplan opgenomen. Acties op het gebied van openingstijden, aantrekkelijke etalages en onlinemogelijkheden zijn de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. De gemeente heeft een regisserende, initiërende en faciliterende rol in het geheel en is verantwoordelijk voor het beleid, de infrastructuur en het planologisch kader. De acties voor de gemeente richten zich op een schone veilige binnenstad, goed verlicht en met voldoende parkeermogelijkheden. Een binnenstad als ontmoetingsplek en waar historie, cultuur, horeca en markten samen komen. Met een aantrekkelijk aanbod van winkels, geconcentreerd in het kernwinkelgebied, waar aandacht is voor service en gastvrijheid. Een binnenstad die Woerden meer bekendheid geeft en die mensen verleidt Woerden te bezoeken.

Gemeenteraad
De notitie ‘De kloppende binnenstad’ is ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad zich kan vinden in de voorgestelde acties wordt het plan financieel onderbouwd en nader uitgewerkt.

Wilt u de gehele notitie lezen, klik dan hier.

Meer cultureel nieuws