Nieuw boek met prentbriefkaarten van Woerden

27/10/2013 - Op 9 november 2013 verschijnt een nieuwe uitgave van de Stichting Stichts-Hollandse bijdragen: Het boek toont prominente plekken binnen de stadsgracht zo’n 100 jaar geleden, terwijl recente foto’s de huidige situatie op precies dezelfde locatie in beeld brengen. Het boek is verder verrijkt met historisch filmmateriaal, dat met een smartphone of tablet te bekijken is.

In 2012 vond in het Stadsmuseum te Woerden de tentoonstelling Ansichten uit Woerden van Peter de Jeu en Gert Grundmann plaats. Deze mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Maar Peter de Jeu heeft nog veel meer prentbriefkaarten van Woerden, die we wilden publiceren.

Fedor Kooijman heeft van elke oude prentbriefkaart de huidige situatie op exact dezelfde plaats opnieuw gefotografeerd. Dat laat zien hoe veel, of soms ook hoe weinig, er veranderd is.

Om het boek nog rijker te maken heeft Lex Albers een aantal prentbriefkaarten gekoppeld aan digitaal beeldmateriaal. Door een oude prentbriefkaart te scannen met een smartphone of tablet, verkrijgt u toegang tot filmpjes of webpagina’s met extra informatie.

De uitgave van het boek is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het VSB-fonds, het RABO-dichtbijfonds Rijn en Veenstromen, het Cultureel Platform Woerden en de gemeente Woerden, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement Woerden, Het Kasteel Woerden en enkele ondernemers uit de binnenstad. Daarmee kan de prijs voor dit bijzondere boek laag blijven.

Op zaterdag 9 november zal het eerste exemplaar van het boek in het Stadsmuseum aan een bijzondere gast worden aangeboden. 

Bij voorintekening kunt u het boek met een korting van 20% verkrijgen. Maak in dat geval vóór 1 november per boek € 12,80 over op banknummer NL71RABO 0158.398.807 t.n.v. de SHB in Woerden onder vermelding van uw naam, de omschrijving “SHB-40” en het aantal exemplaren. U kunt het boek dan afhalen op 9 november in het Stadsmuseum , waar die dag hiervoor een speciale tafel van de SHHV is ingericht. Een andere mogelijkheid om het boek af te halen is op woensdag 13 november van 14 tot 17 uur of vrijdag 15 november van 18.00 tot 20.00 uur bij het HIP in de bibliotheek aan de Meulmansweg 27 in Woerden.

De uitgave is vanaf 9 november 12.00 uur voor € 15,95 o.a. verkrijgbaar bij de boekentafel van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, boekhandel De Hoeksteen, boekhandel Libris, enkele andere Woerdense boekhandels, het Toeristen Informatie Punt (TIP) en het Stadsmuseum. Leden van de SHHV betalen bij de boekentafel van de SHHV of (op woensdagmiddag) bij het HIP € 14,40.

Woerden binnen de stadsgracht
100 jaar verandering in beeld

Auteurs: Lex Albers, Peter de Jeu, Fedor Kooijman
Uitgave in de reeks Stichts-Hollandse Bijdragen, SHB-40
ISBN: 978-90-814805-5-0
Prijs: € 15,95