Romeins schip Woerden 7 binnenkort voltooid!

10/06/2015 - Enkele jaren terug is de parkeergarage Castellum in Woerden ( ons Drive-In-Museum) verrijkt met een vitrine waarin het achterste deel van de Woerden 7 wordt tentoongesteld. Binnenkort worden de laatste geconserveerde delen aan het schip toegevoegd. Op zaterdag 13 juni om 11 uur (tijdens het weekend van de Romeinse Limes Zomer) zal daarmee een begin worden gemaakt.

Toen in 2002 en 2003 archeologisch onderzoek werd gedaan op de plaats waar de Woerdense parkeergarage was gepland, werd gezocht naar het Castellum, het Romeinse fort. Dit werd ook gevonden en de Woerdenaren hebben maanden lang de opgravingen van nabij kunnen volgen.


Toen het onderzoek bijna was voltooid, werd er nog een grondboring gedaan op de toenmalige Nieuwe Markt. En o wonder, daar kwam een Romeins schip tevoorschijn, dat de Woerden 7 werd genoemd. Het archeologische onderzoek werd met enkele weken verlengd en het schip werd geheel uitgegraven, opgemeten, getekend en gefotografeerd. Er werd voor deze werkwijze en dus niet voor behoud van het gehele schip gekozen, omdat hiermee een extreem uitgebreide set aan gegevens ontstond. Ook speelde mee dat de conservering van een schip van 25 bij 4,5 meter bestaande uit ca. 15 ton houtmolm een enorme kostenpost zou betekenen, zowel wat betreft conservering als toekomstige expositie ervan. De keuze voor innovatief en hoogstaand onderzoek en slechts het behoud van enkele aansprekende scheepsonderdelen is een uitermate efficiënte aanpak gebleken.


Alleen het achterste deel van het schip is geconserveerd. Maar dat is ook het meest revolutionaire deel. Voor het eerst werd aangetoond, dat deze grote Romeinse schepen geroeid werden! Dat bleek uit zitbankjes en uitsparingen voor roeispanen in de zijkant van het schip. Uit deze vondst kon worden geconcludeerd dat dergelijke schepen niet eenmalig vanuit Duitsland over de Rijn naar Nederland kwamen, maar hoogstwaarschijnlijk, dankzij de roeiers , ook over de Rijn stroomopwaarts konden varen. Daardoor weten we nu dat er veel meer vrachtschepen over de Rijn hebben gevaren dan we aanvankelijk dachten.
De conservering van de geredde delen van het schip is vanaf 2004 in Mainz (D) gebeurd. Omdat het een vriendendienst was, gebeurde het buiten de reguliere activiteiten van het Museum für Antike Schifffahrt. Al in 2011 kwamen de eerste delen terug en werd de vitrine in de parkeergarage ingericht. Maar het deel met de roei-inrichting was nog niet klaar. Dat is nu wel het geval.


Tom Hazenberg, die de conservering van het schip heeft begeleid, zal de komende periode de laatste delen van de zijkanten van het schip weer aanbrengen, zodat nu ook de roei-inrichting weer zichtbaar wordt. Officieel begint hij daarmee tijdens het volgende weekend van de Romeinse Limes Zomer. Op zaterdag 13 juni van 11 uur tot 13 uur is hij aanwezig in de parkeergarage. Naast een korte presentatie zal hij gedurende deze periode ook vragen van belangstellenden beantwoorden.

Vitrine met Woerden 7

Vitrine in de parkeergarage Castellum (eerste etage)