Tentoonstelling in Stadsmuseum Woerden van 29 maart t/m 30 juni 2013: Levend Erfgoed. Foto’s Daniëlle Verweij - Traditionele beroepen in het Groene Hart

13/02/2013 - In het Groene Hart van Nederland oefent een aantal mensen nog traditionele beroepen uit. Denk hierbij aan een rietsnijder, mandenmaker, palingroker of jager. De Woerdense fotografe Daniëlle Verweij fotografeerde ruim twintig mensen die zo’n oud beroep hebben. Het resultaat is te zien in een tentoonstelling in het Stadsmuseum Woerden die loopt van 29 maart tot en met 30 juni 2013.

Daniëlle Verweij fotografeerde deze vaklieden in de omgeving waarin ze hun vak beoefenen en met de bijbehorende attributen. Elke foto heeft de eigen sfeer van het specifieke beroep en het karakter van de persoon, maar samen vormen ze ook een samenhangende reeks. De foto’s hebben een monumentale uitstraling. Sommige gefotografeerden maken een moderne indruk, ondanks dat het werk dat zij doen eeuwen geleden ook al werd verricht. In andere gevallen lijken de personages uit een negentiende-eeuws schilderij te zijn gestapt.

Deze beroepen vereisen handvaardig meesterschap of heel specifieke kennis. Dikwijls speelt een grote verbondenheid met de natuur een rol. Het is de passie die mensen hiervoor hebben die maakt dat deze beroepen nog steeds worden uitgeoefend. In enkele gevallen is het oude beroep een beetje aangepast aan deze tijd. Zo bedient de brugwachter de bruggen die zij onder haar hoede heeft, met knoppen en hoeft zij ze niet meer met de hand open te draaien. Maar veel beroepen, zoals dat van de mollenvanger of de rietdekker, worden in essentie nog op dezelfde wijze uitgeoefend. Niet zelden worden ze ook in de familie doorgegeven. Deze tentoonstelling is een ode aan het ‘levend erfgoed’ van het Groene Hart.

Fotoboekje
Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig album van 48 pagina’s waarin alle foto’s staan afgebeeld. Bij elke foto staat een kort interview met de betrokkene. De interviews zijn gemaakt door Joke Kramer. Het boekje is een uitgave van de Utrechtse uitgeverij Begijnekade 18. De provincie Utrecht en gemeente Woerden verleenden subsidie voor het boekje. Het boekje zal bij het Stadsmuseum verkrijgbaar zijn voor € 14,95.

Levend Erfgoed en het Verhaal van Woerden
De tentoonstelling en het boekje zijn samenwerkingsprojecten tussen het Stadsmuseum Woerden en de Stichting Groene Hart. Met beide projecten vertellen we een stukje van het Verhaal van Woerden. Woerden is eeuwenlang afhankelijk geweest van het omliggende polderland en andersom had (en heeft) het land de stad nodig. In de traditionele beroepen verzorgden mensen producten en diensten die voor de stad onmisbaar waren. In veel gevallen ging het om voedselvoorziening  (kaas, vlees, vis, meel).  Of men zorgde bijvoorbeeld voor de doorstroming van de scheepvaart (brug- en sluiswachters) of voor de waterhuishouding van de polders (de stoommachinist) - evident ook in het belang van de stad. Dat die beroepen nog steeds worden uitgeoefend, soms in een vorm die is aangepast aan deze tijd, maakt de beide projecten zo boeiend.