Wereld in Woorden

13/11/2013 - Op dinsdagavond 26 november 2013 zal prof.dr. Frits van Oostrom een lezing verzorgen in de Lutherse kerk te Woerden. Onderwerp is zijn eerder dit jaar verschenen boek over de literatuur in de 14e eeuw. De toegang is gratis.

Deze lezing wordt georganiseerd door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging (SHHV) in samenwerking met de werkgroep Geloof en Cultuur van de PKN Woerden.

In samenwerking met de werkgroep Geloof en Cultuur van de PKN organiseert de SHHV weer de jaarlijkse ds. Haitsmalezing in de Luthersekerk te Woerden.

In februari 2013 verscheen het boek Wereld in Woorden van de hand van Frits van Oostrom over de geschiedenis  van de Nederlandse literatuur in de 14e eeuw. Een compleet nieuw venster op deze eeuw. De eeuw van de pest – waaraan Europa bijna de helft van zijn inwoners verloor -- en nog veel meer van binnen en van buiten komend onheil. Maar ook een eeuw van grote creativiteit, zoals blijkt uit de Nederlandse literatuur in deze periode.
Tijdens deze lezing zal een bonte stoet van teksten en schrijvers in een groots panorama langstrekken, waaronder de mysticus Jan van Ruusbroec en het Egidiuslied. Kortom een avond genieten van een literaire, historische en culturele inkijk in de eeuw waarin Woerden zijn stadsrechten kreeg (1372).

Frits van Oostrom is sinds 2002 universiteitshoogleraar te Utrecht. Daarvoor was hij twintig jaar lang hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. Hij won zowel de AKO literatuurprijs als de Spinozaprijs, de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.


Eerder verschenen van zijn hand onder meer Maerlants Wereld en Stemmen op Schrift.

Deze boeken zullen die avond ook te koop zijn.

De lezing vindt plaats op dinsdag 26 november 2013 van 20.00 - 22.00 uur
in de Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, 3441 ED Woerden.

De toegang is gratis.

Omslag Wereld in Woorden

Omslag boek van Frits van Oostrom

Meer cultureel nieuws