Woerden als meest creatieve stad

07/07/2015 - Op maandag 6 juli 2015 vond in de oude graansilo een brainstormavond plaats. Woerden heeft bovengemiddeld veel evenementen en vrijwilligers die iets organiseren. Hoe kunnen we dat verder uitbouwen?

In de Oude Graansilo troffen ruim 30 creatieve cultuurminnaars van Woerden elkaar om te brainstormen over een volgende stap in het verrijken van Woerden (inclusief omliggende kernen). Na een korte film (zie de link) van Wijnand Brak, waaruit de grote variatie aan culturele activiteiten nog eens bleek, werd in een drietal wisselende samenstellingen over vijf thema's verder gebrainstormd. Het initiatief was afkomstige van de vijf gesubsidieerde instellingen: Klooster, Stadsmuseum, Bibliotheek, KUVO en Cultuurplatform. 

De presentatie van de avond was in handen van Angela Koot. Jaco Kazius maakte een tekening van de opbrengsten. Deze zal binnenkort in de Bibliotheek aan de Meulmansweg te bewonderen zijn.

Het was een zeer inspirerende avond, waarin een schat aan ideeën op tafel kwam. Afgesproken is dat er in het najaar een vervolg aan deze bijeenkomst wordt gegeven. Over vorm en locatie wordt binnenkort nader informatie verstrekt.

Houdt hiervoor de website van het cultuurcafe in de gaten.

 

 

tekening Jaco Kazius

tekening Jaco Kazius

inspiratiefilmpje Wijnand Brak

Meer cultureel nieuws