Woerden langs de Limes

11/10/2014 - Op 3 oktober 2014 heeft de oplevering plaatsgevonden van het project LangsdeLimes, een project dat met Europese en provinciale subsidie is gefinancierd. De Romeinse Limes (spreek uit Lie-mes) was de noordgrens van het Romeinse rijk aan het begin van onze jaartelling. Ter verdediging van de grens en de Rijn (de A12 van de Romeinen) werd een groot aantal forten en wachttorens gebouwd. Om die castella en wachttorens te verbinden werd een grensweg, het Limespad aangelegd.

Na het vertrek van de Romeinen is veel van wat zij hier achterlieten in de bodem achtergebleven. Hoewel de eerste archeologische vondsten al in de 16e eeuw werden gedaan (bijv. de molenstenen die nu nog in het Stadsmuseum te bewonderen zijn), is er pas in de tweede helft van de twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw een echt goed beeld van de Romeinse geschiedenis in onze streek gekomen. Dankzij het verdrag van Malta moet op plaatsen waar de bodem wordt aangetast door bijv. een gebouw (of parkeergarage) eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden.

Dankzij al die onderzoeken weten we nu bijvoorbeeld waar het Romeinse Castellum Laurium ligt, namelijk op het Kerkplein in Woerden. En we weten ook deels hoe het limespad liep. 

Het project LangsdeLimes.nl beoogt de Romeinse geschiedenis in onze streek weer beleefbaar te maken. Daarvoor is een aantal kunstwerken gemaakt en langs het Limespad geplaatst. Verder is een aantal informatiepanelen langs de route neergezet. Op elk object is een QR-code gtoegevoegd, die verwijst naar (een pagina van) de website www.langsdelimes.nl.

Op die website is veel achtergrondinformatie te vinden over de kunstwerken, archeologische vindplaatsen, evenementen en arrgangementen. Ook zijn er wandel-, fiets- en vaarroutes opgenomen langs de bezienswaardigheden.

Die routes zijn ook te bereiken via een gratis app van IZI.travel. Met deze app zijn diverse routes langs de Limes te volgen. Nu al van Woerden naar Utrecht en van Woerden naar Zwammerdam, maar de komende maanden zal het aantal routes en bezienswaardigheden worden uitgebreid naar de gemeente Utrecht en diverse plaatsen in Zuid-Holland. Zo ontstaat er een langeafstandsroute van Katwijk naar het oosten van ons land, langs de Limes (een Limespad, net als het Pieterpad).

 

 

 

Meer cultureel nieuws