Educatie

Het plan is om dit jaar een lesprogramma te ontwikkelen voor scholen.
H
ierover volgt later meer informatie.