Filter
Alles
Thema
 • Cultuur en onderwijs
 • Defensie
 • Handel en industrie
 • Landschap (ontginningen)
 • Oorlogen en conflicten
 • Religie
 • Stadsbestuur
 • Vervoer
 • Waterbeheer
 • Wonen
Tijdvak
 • 1 - Prehistorie (Tot 3000 v. Chr.)
 • 2 - Oudheid (3000 v. Chr. tot 500 n.Chr.)
 • 3 - Vroege middeleeuwen (500 tot 1000)
 • 4 - Hoge en late middeleeuwen (1000 tot 1500)
 • 5 - Renaissance / reformatie / ontdekkingsreizen (1500 tot 1600)
 • 6 - Gouden eeuw (1600 tot 1700)
 • 7 - Verlichting (1700 tot 1800)
 • 8 - Industrialisatie (1800 tot 1900)
 • 9 - Eerste helft 20e eeuw (1900 tot 1950)
 • 10 - Tweede helft 20e eeuw (1950 – heden)

De verhalen

De vensters van Het Verhaal van Woerden beslaan een periode van meer dan tweeduizend jaar. In enkele minuten ontdek je de kern van elk verhaal met afbeeldingen, een korte tekst en soms een filmpje. Het verhaal kun je openklappen met de knop ‘Laad meer’. Voor fijnproevers is er ook nog een uitgebreidere versie beschikbaar. Je kunt die als pdf downloaden. De filters helpen je bij het selecteren van verhalen op thema en/of tijdvak.

Zoekresultaten voor:
Het allereerste begin

Bij het uitgraven van de Cattenbroekerplas, aan het einde van de vorige eeuw, worden vondsten gedaan van thans uitgestorven diersoorten. ...

lees verder >
Romeinen bezetten Woerden

Rond het jaar 45 wordt de rivier de Rijn de noordgrens van het reusachtige Romeinse Rijk. Om de grens te ...

lees verder >
Bonifatius bekeert Woerden

Wie vroeger jaartallen leerde, weet het: in het jaar 754 wordt Bonifatius bij Dokkum vermoord. Deze beroemdheid loopt enkele tientallen ...

lees verder >
De eerste Woerdenaren

Kort na het jaar 400 is het definitief gedaan met de Romeinse invloed in het gebied rond Woerden. Eigenlijk verlaten ...

lees verder >
Het gevecht met het water

In een moeras kun je niet wonen. Veel te nat. Dat dachten de vroegere bewoners in het westen van ons ...

lees verder >
Het raadsel van Mi

In Zegveld, dat sinds 1989 tot de Gemeente Woerden behoort, herinneren de namen van het zalencentrum “Milandhof” en de Milandweg ...

lees verder >

Laad alle verhalen

Van veengebied naar polder

Het Groene Hart, waarvan Woerden het centrum is, staat bekend om zijn karakteristieke weidelandschap: lange stroken grond begrensd door kaarsrechte ...

lees verder >
Het jaar 1372: Woerden krijgt stadsrechten

Wat weten we van de duistere eeuwen voorafgaand aan het ontstaan van Woerden als stad? Na de Romeinen zijn de ...

lees verder >
Woerden hoofdstad van het groene hart

Woerden ligt op korte afstand van vijf grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Gouda. Veel Woerdenaren reizen daar ...

lees verder >
Kastelen en ridders

Een van de opvallendste gebouwen in de binnenstad van Woerden is het kasteel. Eeuwenlang speelt het een belangrijke rol in ...

lees verder >
Boekdrukkunst maakt en breekt Jan de Bakker en Evert Willemsz Bogaert

In de 15e eeuw begint in Italië de Renaissance, de ‘hergeboorte’. Deze stroming in de kunst en het denken grijpt ...

lees verder >
Strijd om het geloof

In de achtste eeuw brengen Willibrord en Bonifatius het christelijke geloof naar onze streken. Er is dan maar één christelijke ...

lees verder >
De Spaanse overheersing

Woerden is in grote nood. Het is augustus 1576. De voorraden in de stad zijn tot een minimum geslonken. Er ...

lees verder >
Een internationale bijeenkomst in het stadhuis

In de vroedschapszaal op de 1e verdieping van het oude stadhuis, het tegenwoordig stadsmuseum, valt het grote raam over de ...

lees verder >
Jagen op Woerden – de Trekschuit

Een treinreis tussen Leiden en Utrecht, via Woerden, duurt nu zo’n veertig minuten. Elk half uur is er een verbinding. ...

lees verder >
Woerdense Rijnstenen

In de taal van de stratenmaker: er zijn ‘waaltjes’, ‘ijsseltjes’ en ‘rijnsteentjes’. De namen van deze bakstenen geven de herkomst ...

lees verder >
Woerdens rampjaar 1672

Wie vanuit Woerden naar Kamerik gaat komt, even voorbij het Brediusbos, langs de Kruipin. Niets herinnert er nog aan, behalve ...

lees verder >
Vestingstad Woerden

Woerden is een vestingstad. Dat zie je direct als je de stadsplattegrond bekijkt. Rondom het centrum tekent zich een vijfhoek ...

lees verder >
Woerden: patriottisch hoofdkwartier

Je kunt het je niet voorstellen. Aan het einde van de 18e eeuw is het hoofdkwartier van de nationale defensie ...

lees verder >
De Ramp van Woerden in 1813

In de nacht van 23 op 24 november 1813 trekt een groot leger van 1600 Franse soldaten onder aanvoering van ...

lees verder >
Woerden op de kaart

De alleroudste kaart van de wereld die gevonden is staat op een kleitablet uit de 24e eeuw voor Chr. Kaarten ...

lees verder >
Het Bredius bos en de familie Bredius

In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn er een klein aantal families die in Woerden en omgeving veel ...

lees verder >
Cholera in Woerden

Cholera. Een ziekte waar je tegenwoordig niet aan dood hoeft te gaan. Het is eenvoudig te behandelen als je er ...

lees verder >
Gemalen op stoom

Eeuwenlang houden watermolens op windkracht ons woongebied droog. De molens zijn natuurlijk van de wind afhankelijk. Als het niet waait ...

lees verder >
Kunstenaars in Woerden

Vooral in de negentiende en twintigste eeuw wordt Woerden een belangrijke plaats voor uiteenlopende kunstenaars. Dat komt vooral door de ...

lees verder >
Gemeentelijke herindelingen

Rond 1850 bestaat het gebied dat nu de gemeente Woerden vormt, uit tien kleine gemeentes, met elk zijn eigen gemeentebestuur ...

lees verder >
Spoor naar Woerden

Met regelmaat van de klok rijden overal in Nederland treinen. Minimaal twee keer per uur. Meestal kun je nog veel ...

lees verder >
Oprichting bijzondere scholen

In Nederland bestaat openbaar en bijzonder onderwijs. Scholen waar les wordt gegeven op godsdienstige op levensbeschouwelijke basis zijn bijzondere scholen. ...

lees verder >
Militair magazijn in Het Kasteel

Een hoge schoorsteen midden in de woonwijk naast Het Kasteel wijst op de aanwezigheid van een industrieel verleden. Ook de ...

lees verder >
Woerden groeit uit z’n jasje

Vanaf ongeveer 1880 begint de bevolking van Woerden duidelijk te groeien. De meeste inwoners wonen dan binnen de stadsgrachten, maar ...

lees verder >
Woerden, enige échte kaasstad

In Nederland wordt per jaar zo’n 750 miljoen kilo kaas geproduceerd. De Nederlanders eten hiervan zelf zo’n 310 miljoen kilo ...

lees verder >
Nutsvoorzieningen in Woerden

In de loop van de negentiende eeuw wordt duidelijk dat besmet drinkwater de bron is van het uitbreken van ernstige ...

lees verder >
Verwoestende brand!

Al vanaf de vijftiende eeuw stelt de overheid regels of ‘keuren’ vast om brand te voorkomen. Vooral in steden gaat ...

lees verder >
Coöperaties: van en voor ons!

Je moet er niet aan denken: ineens brandt je huis af. Gelukkig geen gewonden of erger maar … je zit ...

lees verder >
Voortgezet onderwijs in Woerden

Het onderwijs dat de overheid regelt is oorspronkelijk vooral een basisopleiding om te leren lezen, schrijven en rekenen. Leerlingen die ...

lees verder >
Woerden in oorlogstijd

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. De inval komt niet helemaal onverwacht. Eind augustus 1939 mobiliseert ...

lees verder >
Het Molukse woonoord aan de UtrechtsestraatwegMolukse Woerdenaren

Onder internationale druk erkent Nederland in 1949 de onafhankelijkheid van Indonesië. Daarmee komt een einde aan een eeuwenlange overheersing die ...

lees verder >
Woerdense VakantieWeek

Wat halverwege de vorige eeuw begint als een feestweek voor stadgenoten, is nu een week waarmee in Woerden en de ...

lees verder >
Ruilverkaveling rondom Woerden

In 1957 besluiten landeigenaren in Zegveld, Zegvelderbroek en Achttienhoven om een ruilverkavelingsproject op touw te zetten. Een van de doelen ...

lees verder >
De Rijn in de binnenstad

Op 31 mei 1961 opent de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland officieel de nieuwste straat in Woerden: de Rijnstraat. ...

lees verder >
Treinen botsen bij Harmelen

In de ochtend van 8 januari 1962 is het mistig rond Harmelen. Om negentien minuten over negen wordt de stilte ...

lees verder >
Van heinde en verre – multicultureel Woerden

Dé Woerdenaar bestaat niet. Al wonen sommige families er soms enkele eeuwen, ook in hun stambomen is het een mengelmoes ...

lees verder >

Interactieve kaart

Alle vensters uit Het Verhaal van Woerden kennen hun eigen bijzondere locaties. Soms liggen die in de stad, soms in de directe omgeving. Met deze interactieve kaart reist u van een plek naar een verhaal. In- en uitzoomen brengen het detail of het overzicht in beeld. Klik op een locatie en spring direct naar het bijpassende verhaal!